WYSTĄPIENIA

Świat w ruchu. Temat migracji w sztuce dla dzieci

Udział w panelu dyskusyjnym w ramach programu Obserwatorium Sztuki dla Dziecka 2022 PRZYSZŁOŚĆ

Tam, gdzie nie palą się domy: migracje w książce obrazkowej.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa IKONOTEKSTY „Ikonoteksty wobec współczesnych kryzysów społecznych”

Pojemność sztuki. Jak używać kultury wizualnej w edukacji? Jak pracować z obrazem online/offline?

warsztaty w ramach IV Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury

Jak pomóc uczniom interpretować sztukę?

jako część kursu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla nauczycieli i nauczycielek pt. “Pejzaż Zagłady. Wykorzystanie narracji wizualnych w edukacji”

“Książki w kawałkach i festiwal pytań – rozmowy o świecie z małymi ekspertami.”

Konferencja czytelnicza „Książka-medium bez ograniczeń” organizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (2021)

„Architektura jako rozwiązywanie problemów. Inne modele uczenia się w edukacji architektonicznej”

Kongres Edukacji Architektonicznej w Tucznie (2018)

„Narracje uchodźcze w literaturze dla dzieci”

W ramach “Świat w ruchu. Rodzinny festiwal różnorodności” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2018)

„Otwarta Forma Edukacji – kilka uwag w oparciu o doświadczenia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie”

Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych „Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury. Oczekiwania, realia i perspektywy.” w Bramie Poznania ICHOT (2018).

„Historia architekturą opowiedziana”

Warsztaty dla nauczycieli i edukatorów podczas Muzealnej EduAkcji Warszawy w Muzeum Narodowym w Warszawie (2017)

„Edukacja pozaszkolna dla młodzieży – potrzeby, cele, wyzwania”

Stolik ekspercki dla nauczycieli i edukatorów w ramach konferencji „Sztuka Edukacji. Nowocześni edukatorzy – pasjonaci z wizją” w Instytucie Dizajnu w Kielcach (2016)

„Kreatywność dzieci w działaniu: cele, metody, narzędzia”

Wykład otwarty w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach programu towarzyszącego wystawie “Ćwiczenia z kreatywności. Przestrzenie emancypacyjnej edukacji” (2016)

„Muzeum otwarte? Możliwości i ograniczenia praktyk instytucjonalnych.”

Muzealna EduAkcja Warszawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, wraz z Martą Skowrońską (2016)

„Ćwiczenia z wyobraźni politycznej. Zaangażowanie współczesnych artystów w problemy społeczno-polityczne”

Konferencja „Sztuka Edukacji. Kultura w programach nauczania” organizowana przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki. Moduł warsztatowy w formie gry dla nauczycieli inspirowany filmem Yael Bartany.