DOŚWIADCZENIE

od 2019

Kolektor
  • Założycielka niezależnego studia eksperymentującego na polu edukacji nieformalnej. 
  • Praca w ramach mobilnej jednostki, współpracującej z muzeami, domami kultury, bibliotekami i firmami.

2018 – 2012

Specjalistka ds. edukacji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  • Tworzenie i realizacja programów edukacyjnych towarzyszących 35 wystawom (całościowa koncepcja, nadzór merytoryczny, kierowanie procesem projektowania działań dla publiczności, tworzenie tekstów promocyjnych i ideowych).
  • Opieka merytoryczna nad misją, treścią, metodologią działań edukacyjnych.
  • Prowadzenie autorskich projektów, warsztatów dla dzieci i młodzieży.
  • Koordynacja pracy zespołu edukatorów.
  • Tworzenie publikacji dla dzieci i materiałów dydaktycznych – opowieści, kart do gry, interaktywnych druków do zwiedzania muzealnych wystaw.
  • Prowadzenie spotkań samokształceniowych dla edukatorów, współpracowników, wolontariuszy; warsztatów dla nauczycieli – prezentacja metod pracy ze sztuką i współczesnymi tekstami kultury.

2015 – 2014

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  • Asystentka kuratora ds. produkcji wystawy i festiwalu „Warszawa w Budowie”, edycja VII pod hasłem „Spór o odbudowę”.
  • Asystentka kuratora przy międzynarodowej wystawie „Gdyby dwa morza miały się spotkać”